Hoe gebruik ik mijn E-TERRA?

Precies de goede hoeveelheid bruis krijgen is kinderspel. Volg gewoon de stappen hieronder om je drankje te laten sprankelen.

Bekijk de instructies, video en gebruikershandleiding hieronder.

Klik hier voor de E-TERRA gebruikershandleiding.

  1. Vul om te beginnen de BPA-vrije waterfles tot aan de vullijn met koud water. WAARSCHUWING! Gebruik uitsluitend water om te laten bruisen. Andere vloeistoffen dan water kunnen het binnenwerk verontreinigen en verstoppen, waardoor de druk ophoopt, de fles kapot gaat tijdens het bruisproces en het gevaar bestaat dat je je ernstig verwondt. Voeg nooit bruis toe wanneer je al een smaakje hebt toegevoegd.
  2. Zet het SodaStream® E-TERRATM-toestel rechtop op een stevige, vlakke ondergrond. Zorg ervoor dat de fleshouder naar voren is gekanteld voor je de fles plaatst. Let erop dat je niet aan de koolzuurleiding trekt. WAARSCHUWING! Gebruik je toestel nooit wanneer de koolzuurleiding kapot is. Daardoor kan de druk ophopen, de fles kapot gaan en jij je ernstig verwonden. Plaats de flessenhals in het snap-locksysteem. Duw de fles naar boven en naar achteren. Het snap-locksysteem houdt de fles vast.
  3. Druk op volgende knoppen om de gewenste hoeveelheid bruis te maken:
  4. Voor een fles van 1 liter: linkerknop (één bubbel) voor lichte bruis; middelste knop (twee bubbels) voor middelmatige bruis; rechterknop (drie bubbels) voor sterke bruis.
  5. Voor een fles van 0,5 liter: linkerknop (één bubbel) voor middelmatige bruis; middelste knop (twee bubbels) voor sterke bruis.
  6. De fles licht lichtblauw op en de knop knippert traag om te tonen dat het bruisproces bezig is. De knop gaat snel knipperen wanneer het bruisproces klaar is. Eén druk op een willekeurige knop zet het bruisproces stop. Zodra er genoeg bruis in je water zit, trek je de waterfles voorzichtig naar je toe tot ze helemaal in de voorste stand staat. Daardoor valt de druk op de fles weg en komt de fles automatisch los uit het snap-locksysteem. WAARSCHUWING! Verwijder de waterfles niet vóór je het sissende geluid hoort van koolzuur dat ontsnapt. Wring nooit aan de fles om ze uit het snap-locksysteem te verwijderen. Geef het toestel tijd om de fles los te laten. Als de fles niet onmiddellijk uit zichzelf loskomt uit het snap-locksysteem, wacht je enkele seconden. Zit de fles nog steeds vast, dan duw je de fles terug helemaal verticaal en trek je ze opnieuw voorzichtig naar je toe. Als je probeert om de fles uit het toestel te trekken wanneer die nog onder druk staat, kan de fles plots losschieten, wat kan leiden tot ernstige verwondingen. Liever een smaakje bij je water? Geniet van je bruiswater of voeg je favoriete SodaStream-smaakmix toe voor je eigen gemaakte limonade. Niet vergeten: altijd eerst bruis toevoegen en pas daarna een smaakje.