Hoe gebruik ik mijn E-TERRA?

De perfecte hoeveelheid bruis creëren is een fluitje van een cent. Volg de onderstaande stappen en laat die bubbels maar komen.

Bekijk de instructies, video en gebruikershandleiding hieronder.

Klik hier voor de E-TERRA gebruikershandleiding.

 1. Vul allereerst de BPA-vrije waterfles tot aan de vullijn met koud water. WAARSCHUWING! Voeg koolzuur uitsluitend toe aan water. Andere vloeistoffen kunnen het binnenwerk verontreinigen en verstoppingen veroorzaken, waardoor de druk te hoog wordt en de fles kapot kan gaan. Dit kan tot ernstige verwondingen leiden. Voeg nooit koolzuur toe nadat je al een smaakje hebt toegevoegd.

 2. Zet het SodaStream® E-TERRATM-toestel rechtop op een stevige, vlakke ondergrond. Zorg ervoor dat de fleshouder naar voren is gekanteld voor je de fles erin plaatst. Trek niet aan de koolzuurslang.

  WAARSCHUWING! Gebruik je toestel nooit wanneer de koolzuurslang kapot is. Hierdoor kan de druk te hoog worden en de fles kapot gaan. Dat kan tot ernstige verwondingen leiden.

 3. Plaats de flessenhals in de kliksluiting. Duw de fles eerst omhoog en dan naar achter. De kliksluiting houdt de fles op z’n plek.

 4. Druk op de volgende knoppen om de gewenste hoeveelheid koolzuur toe te voegen aan je drankje:

  • 1 literfles: linkerknop (één bubbel) voor een beetje bruis; middelste knop (twee bubbels) voor gemiddelde bruis; rechterknop (drie bubbels) voor flinke bruis.
  • 0,5 literfles: linkerknop (één bubbel) voor gemiddelde bruis; middelste knop (twee bubbels) voor flinke bruis.

  Wanneer het bruisproces van start gaat, licht de waterfles lichtblauw op en knippert de knop traag. Zodra het bruisproces klaar is, knippert de knop snel. Een druk op een willekeurige knop zet het bruisproces stop. Zodra er genoeg koolzuur in je waterfles zit, trek je ‘m voorzichtig naar je toe totdat de fles in de voorste stand staat. Zo staat de fles niet meer onder druk en laat de kliksluiting automatisch los.

  WAARSCHUWING! Verwijder de waterfles nooit vóór je het sissende geluid van ontsnappend koolzuur hebt gehoord.

  Trek de fles nooit los uit de kliksluiting. Laat dit altijd over aan het toestel. Als de fles niet direct door het kliksysteem wordt losgelaten, wacht dan enkele seconden. Zit de fles daarna nog steeds vast, duw ‘m dan weer terug in de verticale positie, en trek de fles nogmaals voorzichtig naar je toe.

  Als je de fles uit het toestel trekt wanneer die nog onder druk staat, kan de fles plots losschieten, wat kan leiden tot ernstige verwondingen.

  Je kan ook een smaakje toevoegen! Geniet van bruiswater of voeg je favoriete SodaStream-smaakmix toe voor huisgemaakte limonade.

  Niet vergeten: voeg altijd eerst koolzuur toe, en daarna pas een smaakje.